Duurzame jacht

Waarom is jagen eigenlijk duurzaam?

Duurzaamheid betekent zoveel als het verstandig gebruik maken van de voorraden die nu voorhanden zijn op een manier die dit gebruik voor de toekomst ook nog mogelijk maakt.

Binnen de jacht heet dit ook wel weidelijkheid. Oogsten van het veld als dat mogelijk is en ondersteunen als dit niet mogelijk is. Daarbij komt ook een deel schadebestrijding kijken. Door overbevolking, het verdwijnen van toppredatoren, bijvoorbeeld wolven en beren, zien we een ongecontroleerde groei van bepaalde populaties.

De mens, en in het bijzonder de jager, is aangewezen om het evenwicht terug te brengen door afschot.

Jagerswild jaagt in een commercieel bosgebied in het oosten van Duitsland. Deze bossen worden in een cyclus van 25 jaar deel voor deel gekapt voor de houtindustrie. De regelgeving is in Duitsland zo dat het wild een product is van de grondbezitter. Deze is in dit geval zelf verantwoordelijk voor de schade die dit wild veroorzaakt. De schade bestaat voornamelijk uit vraat aan jonge opstand.

Het is voor de grondeigenaar dus zaak een evenwichtig wildbestand te hebben. Teveel wild geeft schade, terwijl geen wild juist weer problemen geeft met allerlei ongewenste groei van onkruiden en toename van insecten.